blog
客製:三角飯糰包
客製:三角飯糰包
客製:梯型包  八號帆布灰藍
客製:梯型包 八號帆布灰藍
客製:吐司後背包
客製:吐司後背包
客製:餐袋
客製:餐袋
客製:旅途後背包
客製:旅途後背包
客製:法式肩背包
客製:法式肩背包
客製:托特包
客製:托特包
客製:托特包
客製:托特包
客製:托特包
客製:托特包
客製:托特包
客製:托特包
客製:樂器包
客製:樂器包
同學作品 :三角飯糰包
同學作品 :三角飯糰包
客製:夏日洋裝
客製:夏日洋裝
客製:夏日洋裝
客製:夏日洋裝
客製:手提款 黑色瑪德蓮包
客製:手提款 黑色瑪德蓮包
客製:斜背中蠟包
客製:斜背中蠟包
特別作品:口金手提包
特別作品:口金手提包
客製:多邊型包
客製:多邊型包
客製:出走斜背提包
客製:出走斜背提包
客製:手提公事電腦包
客製:手提公事電腦包